Author Archives: Oldtimer

  • 0

MOHAA Weinachtsschiesen

Category : News

Weinachtsschiesen:
Er zijn 2 dagen dat we kunnen spelen namelijk: dinsdag 27 en vrijdag 30 december.
Op die dagen zal de server voor het gamen aanstaan.
Laten we dat vanaf 20.00 uur starten met gezamelijk spel.

Downloaden:
Het MOHAA spel is te downloaden, de link is te verkrijgen bij een van de Admins

De file is gecomprimeerd met het programma RAR en beveiligd met een password.
Het password is op te vragen bij een van de Server Admins.

Installeren:
Uitpakken in map maar niet in Program Files of Documenten, anders krijg je problemen met de rechten.
Ga in de MOHAA map en start: MOH_POST_INSTALL.bat, deze file past o.a. de resolutie aan.
Wacht tot de batch file klaar is.
Als MOHAA niet van zelf start, zelf moh_breakthrough starten.
De grafische instellingen onder Video en Advanced aanpassen op de hoogste stand, behalve Resolution in Video, die moet op -1 staan!
De -1 is een aanpassing die door de batchfile is gedaan voor de moderne breedbeeld schermen, dus niet aanpassen.

Inloggen:
Het inloggen met MOHHA gaat op IP: 77.249.154.68 (standaard poort)

Het TeamSpeak3 adres is: ts-fc4a.nl (geen password)

Pepreal en Oldtimer zullen vanaf 19.30 uur op de server aanwezig zijn.

———————————————————————————————-

MOHAA Christmas-shootout:

There are two days that we can play include: Tuesday 27 and Friday December 30th.
On those days will be on the server for gaming.
Let’s start from 20:00 GMT+1 to play together.

Download:
The MOHAA game can be downloaded, the link is available from the Admins.

The game is compressed with RAR program and secured with a password.
The password can be obtained at one of the Server Admins

Install:
Extract to a folder but not in Program Files or Documents, otherwise you get problems with the rights.
Go into the folder and start MOHAA: MOH_POST_INSTALL.bat, this file adjust the resolution.
Wait until the batch file is finished.
If MOHAA not selfstasting, start moh_breakthrough by hand.
The graphics settings under Video and Advanced adjust to maximum, except in Video Resolution, which should stand at -1!
The -1 is an adjustment that is done by the batch file for the modern widescreen displays, so do not adjust.

Enter the Server:
Logging with MOHAA goes IP: 77.249.154.68 (default port)

The TeamSpeak3 address is: ts-fc4a.nl (no password)

Pepreal and Oldtimer will be available from 19:30 GMT+1 on the server.


Teamspeak Server

Advertise with us

If you would like to advertise on our site please contact us

Here

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!